Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor

principii:

• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 0001515/2012.;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

• Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

• Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

•  Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

• Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

•  Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001):

• dreptul de a obtine de la GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L., la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L

• dreptul de a obtine de la GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L. la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

• dreptul de a obtine de GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

• dreptul de a obtine de la GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L., la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

• dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

• dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

INFORMAȚII și consimțământ conform art. 13 din Regulamentul GDPR 679/2016

GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L în conformitate cu regulamentul menționat mai sus, vă informează cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și care sunt drepturile recunoscute de legislația în vigoare.

1.”Date personale”. Obiectul tratamentului se poate referi la:

– Datele personale (numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, detaliile actului de identitate).

– Date personale pentru gestionarea relațiilor precontractuale și / sau contractuale, nu pentru marketing, activitati de comunicare (numele companiei, rolul, posibilele abilitati, competente si calificari).

– Informatii referitoare la activitatea organizatiei din care face parte, prin urmare, aspecte administrative, de productie, capital, financiar si organizatoric, date contabile, comenzi, facturi, articole , produse, servicii, contracte, acorduri, tranzacții, identificatori financiari, date de asigurare, care pot conține referințe la datele cu caracter personal.

2.”Prelucrarea datelor cu caracter personal” este efectuată de GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L în următoarele scopuri:

– Obiective legate de obligațiile contractuale și măsurile precontractuale adoptate la cererea părții interesate.

– Obligațiile prevăzute de actele cu putere de lege și actele comunitare, prin dispoziții emise de Autoritățile autorizate să facă acest lucru și de către organele de supraveghere și supraveghere organisme de control. În special, îndeplinirea obligațiilor fiscale sau contabile.

– Managementul clienților (comunicarea cu clientul, administrarea contractelor, comenzi, livrări, facturi, selecții în funcție de nevoile companiei).

– Gestionarea litigiilor (încălcări contractuale, avertismente, tranzacții, arbitraj, litigii). Comunicarea noilor inițiative promoționale referitoare la servicii sau participarea la târguri, evenimente, cursuri, conferințe, seminarii prin utilizarea de e-mail, fax sau suporturi sociale realizate de proprietar sau de terți;

– Comunicarea informațiilor comerciale și / sau executarea cercetării de piață prin utilizarea platformelor WEB, e-mail, fax sau suporturi sociale efectuate de proprietar sau de terți;

– Pentru exercitarea interesului legitim al operatorului de date (cum ar fi înregistrările video de supraveghere video, înregistrarea / autorizarea accesului în zonele companiei etc.).

Datele colectate și prelucrate pot fi comunicate în Romania, în scopurile menționate mai sus, la: 

– Organismele publice și autoritățile de control, agențiile de aplicare a legii.

– Profesioniștii sau companiile de servicii pentru administrație, managementul afacerilor și managementul afacerilor; 

– Companie de consultanta (management, financiar, marketing etc.); 

– Furnizori de servicii și / sau produse care pot fi utilizate în scopul procesării.

 DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLELE 15, 16, 17, 18, 20 și 21 GDPR 679/2016 

Persoana vizată poate exercita asupra operatorului de date următoarele drepturi: 

– Dreptul de acces la datele dvs., pentru a obține confirmarea că acesta este sau nu este în curs în prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, conform art. 

– Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte cu privire la el, conform art. 16; 

– Dreptul la anularea datelor cu caracter personal care îi privesc, conform art. 17; 

– Dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, conform art. 18;

– Dreptul la portabilitatea datelor personale care îl privesc unui alt operator de date, conform art. 20; 
– Dreptul de a se opune marketingului direct și tratamentului de profilaxie automată, conform art. 21; 

– Revocați consimțământul pentru tratamentul conform art. 7.


În orice moment, partea interesată poate să-și exercite drepturile care îi sunt atribuite, scriind la adresa cosmeticashop.romania@gmail.com.

Datele sunt păstrate pentru o perioadă de timp nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care sunt procesate. Perioada de păstrare corespunzătoare este definită în raport cu scopurile și respectarea obligațiilor legale aplicabile sau cu interesul legitim al proprietarului. În special, păstrarea datelor în scopurile menționate mai sus va dura 5 ani de la încheierea contractului și / sau încetarea ordinelor de furnizare și a oricărei alte comunicări. Pentru tot ce este în opoziție sau nu este prezent și, în contrast, ne referim la Politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul www.cosmeticashop.ro


Referințele controlorului de date: GEN ENTERPRIZE PROFESSIONAL S.R.L, Sat. Dudu, Comuna Chiajna, Strada Tineretului, Nr. 4, Parter, Bloc 1, Ap. 1, Județ Ilfov

Tel: (+40) 725-561-415

Cosmeticashop.romania@gmail.com